„Młyńska12 jest diamentem przeszłości
oszlifowanym przez teraźniejszość.
Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii,
najwyższego poziomu estetyki oraz talentu ludzkiego powstało miejsce,
pretendujące do miana serca Poznania.”