EN
Newsletter
Nasze obiekty

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy że administratorem danych osobowych jest FFI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie KRS 0000364185 REGON 300844504.

Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, zapewniają odpowiednie środki ochrony danych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne żeby aplikować na wybrane stanowisko.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dane zebrane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo wycofania danych osobowych w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który jest osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy, lub za pomocą skrzynki mailowej iodo@ilonnhotel.pl.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, prosimy o nie wysyłanie swojej aplikacji na wskazany przez administratora adres mailowy.
  
Wysyłając swoją aplikację oświadczacie Państwo, że zostaliście poinformowani, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolnej zgody dla ww. celów.