EN
Newsletter
Nasze obiekty

Polityka prywatności
dla spółki FFI Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 

Przedstawiona poniżej polityka prywatności ma zastosowanie dla spółki FFI Sp. z o.o. obejmując obiekty ILONN HOTEL, ILONN BOUTIQUE LIMANOWSKIEGO, oraz koncepty gastronomiczne w obiekcie Młyńska 12. W spółce FFI Sp. z o.o. dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom naszych hoteli oraz barów i restauracji zlokalizowanych w Poznaniu produkty oraz usługi na najwyższym poziomie. Cenimy i szanujemy naszych Gości oraz ich lojalność, mamy świadomość, że prywatność danych osobowych jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Przygotowaliśmy politykę prywatności, aby przedstawić nasze praktyki dotyczące danych osobowych, które gromadzimy na Pani/Pana temat w komunikacji pisemnej lub ustnej, kiedy odwiedza Pani/Pan jeden z naszych hoteli lub z innych źródeł. Deklaracja ta w sposób szczegółowy opisuje praktyki, które przyjęliśmy w spółce dla zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. 

Korzystając z jakichkolwiek naszych produktów lub usług i/lub przyjmując naszą politykę prywatności, np. podczas rejestrowania się na którekolwiek z naszych produktów lub usług, zgadza się Pani/Pan na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, zgodnie z opisem w niej zawartym. 

Przedstawiona polityka prywatności nie ma zastosowania do procesu przetwarzania przez nas danych osobowych w imieniu lub na polecenie stron trzecich.


Jakie dane osobowe gromadzimy 


Dane osobowe mogą być przez spółkę gromadzone na każdym etapie kontaktu lub interakcji z Gośćmi. Dane te mogą obejmować: dane kontaktowe; dane dotyczące Pani/Pana rezerwacji, pobytu lub wizyty w hotelu czy restauracji; uczestnictwa w programie lojalnościowym; uczestnictwa w konkursach, lub programach marketingowych; dane dotyczące zakupu lub otrzymania produktów lub usług; informacje osobiste, informacje dotyczące kraju zamieszkania, numeru paszportu lub dokumentu tożsamości oraz daty i miejsca jego wydania; dane o płatnościach, takie jak numer Pani/Pana karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków ; informacje o preferencjach naszych Gości, preferencjach marketingowych i sposobie komunikacji; informacje o pojazdach, które może Pani/Pan zaparkować na teren naszego obiektu oraz dotyczące opinii o naszych markach gastronomicznych lub naszych obiektach; informacje podane we wnioskach o uczestnictwo w programie lojalnościowym oraz inne dane uzyskane od Pani/Pana lub stron trzecich.

Możemy również rejestrować dane osób wspólnie z Panią/Panem podróżujących, w tym ich imiona i nazwiska.

Dodatkowo w określonych przypadkach gromadzimy inne dane osobowe, np.:

Przeprowadzając ankiety wśród Gości, możemy prosić o podanie danych demograficznych i innych danych osobowych.

Możemy wykorzystywać również monitoring wizyjny i inne środki bezpieczeństwa na terenie naszych obiektów, przy pomocy których możemy prowadzić rejestrację lub zapisy wyglądu Gości, osób poruszających się w częściach ogólnodostępnych, na terenie parkingu hotelowego oraz informacje dotyczące Państwa lokalizacji na terenie naszych hoteli oraz konceptów gastronomicznych, przy pomocy kluczy elektronicznych. Dane osobowe mogą być również gromadzone w związku z usługami oferowanymi w naszych obiektach, takich jak opieka nad dzieckiem, wynajem sprzętu, usługi transportowe.

W sytuacji kiedy planuje Pani/Pan zorganizowanie wydarzenia, zbieramy szczegółowe informacje dotyczące spotkania, w tym termin, liczbę Gości, informacje o pokojach, a w przypadku wydarzeń firmowych dane firmy (np. nazwę, budżet). Gromadzimy także dane dotyczące Gości będących częścią Pani/Pana grupy lub wydarzenia. Jeśli odwiedza nas Pani/Pan wraz z grupą ludzi, możemy uzyskać od nich dane osobowe dotyczące Pani/Pana osoby. Po takim pobycie z grupą w hotelu lub uczestnictwie w wydarzeniu możemy przesyłać do Państwa materiały marketingowe zgodnie z Państwa preferencjami w zakresie dozwolonym przez prawo. Państwa dane osobowe możemy przekazać organizatorom wydarzenia w zakresie dozwolony przez prawo.
Jeśli stara się Pani/Pan o pracę w spółce FFI, proszę zapoznać się z zastrzeżeniem o prywatności kandydata w zakładce kariera na naszej stronie internetowej.
Oprócz danych uzyskanych bezpośrednio od Pani/Pana, możemy również opracowywać informacje o Pani/Panu w odniesieniu do informacji, które nam Państwo podali lub na podstawie pozostałych danych, które gromadzimy.


Dane osobowe, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych 

Spółka może również gromadzić dane na Pani/Pana temat od podmiotów zewnętrznych, w tym dane otrzymane od naszych partnerów, przy przetwarzaniu kart płatniczych, dane z Państwa serwisów społecznościowych zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez Panią/Pana w takich serwisach, a także ze źródeł zewnętrznych, które mogą zgodnie z prawem udzielać nam tych danych. Korzystamy z tych danych i przekazujemy je innym w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.


Wykorzystanie danych osobowych zgromadzonych na Państwa temat

Wykorzystujemy dane osobowe między innymi w celu świadczenia i personalizacji usług, które Pani/Pan zamawia i których oczekuje od spółki FFI, aby zaoferować Państwu oczekiwany poziom usług na terenie naszych obiektów, w celu zarządzania programem lojalnościowym, prowadzenia bezpośrednich działań marketingowych i promocji sprzedażowych.

Używamy Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji założeń programu lojalnościowego, w którym Państwo uczestniczycie.
Możemy używać Pani/Pana danych osobowych w celu dostarczania Pani/Panu informacji dotyczących planowania spotkań i wydarzeń. 

Spółka może używać Pani/Pana danych osobowych, tam gdzie jest to dozwolone w celu dostarczania Państwu newsletterów, jak również innych komunikatów marketingowych zgodnie z wyrażonymi przez Państwa oczekiwaniami dotyczącymi formy komunikowania się. Spółka używa Pani/Pana danych w celu dostarczania wiadomości podczas Państwa pobytu w obiekcie i potwierdzeń rezerwacji; w celu przesyłania Państwu komunikatów marketingowych oraz przeprowadzania ankiet oraz konkursów. Spółka może przekazywać te komunikaty za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, reklam internetowych, mediów społecznościowych, poprzez kontakt telefoniczny, wysyłając wiadomości tekstowe (w tym SMS i MMS), a także innych metod (w tym przekazywania komunikatów np. za pośrednictwem telewizji dostępnej w pokoju). Za Państwa zgodą wykorzystujemy również treści generowane przez użytkowników (jak np. zdjęcia) z serwisów społecznościowych w celu przesyłania reklam graficznych lub opublikowania ich na naszej stronie internetowej. Spółka może również gromadzić dane z Państwa karty płatniczej, które mogą być dołączone do danych osobowych i używane przez spółkę FFI w celu rozpoznania, jakiego rodzaju kartę Pani/Pan posiada, do jakiego banku lub sieci należy. 

Państwa dane osobowe mogą być użyte w celu poprawy jakości usług – staramy się, żeby nasza strona była dla Państwa interesująca i godna uwagi. Używamy również Państwa danych osobowych aby zapewnić Państwu oczekiwany poziom usług w pokoju i na terenie naszych obiektów zarówno hotelowych jak i gastronomicznych.


Udostępniane przez nas dane osobowe
 

Aby zaoferować Państwu wysoki poziom usług i zapewnić odpowiednią obsługę, możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe naszym usługodawcom i podmiotom zewnętrznym, zgodnie z podanymi poniżej szczegółami: 

Jeśli odwiedza Pani/Pan obiekty spółki FFI w związku z konferencją lub spotkaniem grupowym, dane zebrane na potrzeby organizacji takiego wydarzenia mogą być przedstawione ich organizatorom, a także, gościom organizującym lub uczestniczącym w tych spotkaniach lub wydarzeniach (imprezy okolicznościowe). 

Spółka może współpracować z innymi podmiotami, aby dostarczać Państwu produkty, usługi lub oferty w oparciu o Państwa doświadczenia z pobytu w naszych obiektach. Możemy również odpowiednio udostępniać Państwa dane naszym partnerom. Na przykład, możemy pośredniczyć w organizacji transportu, rezerwacji biletów, zamówić wizytę lekarską do obiektu lub pomóc w realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem naszych partnerów i tym samym udostępnić im Państwa dane osobowe.

Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług świadczonych na miejscu, np. opiekunka dla dziecka, wynajem DJ’a, firmy dekoratorskie.

Współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi, którzy mogą dostarczać usługi oraz produkty w imieniu spółki. Spółka może w uzasadnionych przypadkach, udostępniać im Pani/Pana dane osobowe. Usługodawcy są zobowiązani umownie do ochrony Państwa danych osobowych i nie mogą w jakikolwiek inny sposób używać lub udostępniać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Spółka posługiwać się usługodawcami, którzy w jej imieniu będą przekazywać Państwu wiadomości oraz materiały promocyjne, włącznie ze spersonalizowanymi reklamami internetowymi, które są zgodne z Państwa oczekiwaniami i obowiązującym prawem.

Dodatkowo spółka FFI może ujawnić dane osobowe, aby: postępować zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzieć na pisma urzędowe od władz publicznych, chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność spółki FFI, osób odwiedzających, Gości, pracowników Hoteli oraz restauracji lub osób postronnych, ograniczyć szkody, jakie spółka może ponieść, wymagać przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej oraz reagować na nagłe wypadki.


Dane nieosobowe 

Nie wykorzystujemy plików „cookies” do zbierania informacji. Celem usunięcia lub zablokowania plików cookies należy zaktualizować ustawienia swojej przeglądarki (sekcja Pomocy w menu swojej przeglądarki – jak usunąć lub zablokować pliki cookies). Spółka FFI nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia Państwa przeglądarki. Istotne wskazówki, jak zarządzać plikami cookies w różnych rodzajach przeglądarek, dostępne są na stronie: www.allaboutcookies.org.  Dane nieosobowe nie identyfikują Państwa bezpośrednio, dlatego możliwe jest wykorzystywanie takich informacji w różnych celach, jeżeli jest to dozwolone przez prawo.  W niektórych przypadkach informacje nieosobowe mogą zostać powiązane z danymi osobowymi. W przypadku powiązania informacji nieosobowych z danymi osobowymi, takie informacje powiązane będą przez nas traktowane jako dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. 


Dane wrażliwe 

Określenie „dane wrażliwe” odnosi się do informacji związanych z Państwa pochodzeniem rasowym poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, członkostwem w związku zawodowym, zdrowiem, życiem seksualnym lub orientacją seksualną, informacją genetyczną, przeszłością kryminalną oraz wszelkimi danymi biometrycznymi, które wykorzystuje się do jednoznacznego określenia tożsamości. Dane wrażliwe nie są przez nas gromadzone, chyba że zostaną one podane przez Gości dobrowolnie np. w celu lepszego dostosowania świadczonych usług oraz zaspokojenia Państwa potrzeb (np. zapewnienie odpowiedniego pokoju dla osób niepełnosprawnych).


Dane osobowe dzieci 

Spółka FFI nie gromadzi danych osobowych na temat osób poniżej 18 roku życia. 


Linki do innych stron internetowych i usług

Spółka FFI może współpracować z ograniczoną liczbą dostawców usług internetowych w celu umożliwienia naszym gościom dostępu do Internetu. Korzystanie przez Państwa z usługi Internetu na terenie obiektu podlega warunkom korzystania i polityce prywatności zewnętrznego dostawcy usług internetowych. Możesz zapoznać się z tymi warunkami i politykami, korzystając z linków na stronie logowania do usługi lub odwiedzając stronę dostawcy usług internetowych.


Ochrona danych osobowych 

Spółka FFI wdrożyła odpowiednie procedury, aby chronić zgromadzone dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, a także przechowywać poprawne i aktualne dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem. Spółka dokłada również wszelkich starań, aby jej partnerzy, którym udostępnia dane osobowe, dochowali należytej staranności, zachowując poufność Państwa danych osobowych. W przypadku transakcji internetowych spółka wykorzystuje sprawdzone rozwiązania technologiczne zapewniając ochronę danych osobowych przekazywanych jej za pośrednictwem witryny internetowej. Obiektywnie jednak stwierdzając żaden system zabezpieczeń lub system transmisji danych za pośrednictwem Internetu nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.


Zmiana i dostęp do danych osobowych 


W zakresie uregulowanym prawnie możecie Państwo zażądać od nas informacji o Pani/Pana danych osobowych przechowywanych przez spółkę oraz, w uzasadnionych przypadkach aktualizacji, poprawienia i/lub usunięcia przechowywanych danych osobowych z naszej bazy. Spółka dokona wymaganych aktualizacji i zmian w czasie oraz zakresie określonym przez obowiązujące prawo. Tego typu prośby należy kierować pisemnie na adres email: iodo@ilonnhotel.pl

W związku z dbałością o poufność danych, odpowiedzi na takie prośby kierujemy wyłącznie na zarejestrowany adres e-mail lub w inny sposób podany do wiadomości spółki.

W uzasadnionych okolicznościach, w świetle obowiązującego prawa, możecie Państwo żądać, wysyłając nam e-mail na adres podany powyżej, zaprzestania udostępniania Państwa danych osobowych naszym parterom biznesowym lub zaprzestania używania przez spółkę FFI Państwa danych osobowych. Takie prośby zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem.


Przechowywanie danych osobowych 

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów wyszczególnionych w polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez stosowne przepisy prawa.
Zniszczymy Państwa dane osobowe najszybciej, jak to możliwe, w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie lub odtworzenie.
Dane osobowe w formie papierowej zostaną zniszczone w bezpieczny sposób, tj. wrzucone do niszczarki, spalone lub zutylizowane w inny dostępny sposób; w przypadku informacji zapisanych w formacie elektronicznym dane osobowe zostaną zniszczone przy pomocy rozwiązań technicznych, tak aby uniemożliwić ich przywrócenie lub odtworzenie w późniejszym czasie.


Wybór – wiadomości przesłane w celach marketingowych 

W sytuacji kiedy udostępnili nam Państwo swoje dane kontaktowe (adres mailowy, numer telefonu) możemy z nich skorzystać zgodnie z Państwa preferencjami oraz za Państwa zgodą, celem informowanie o naszych produktach i usługach, wysyłając zaproszenie na wydarzenia za pośrednictwem wiadomości e-mail, reklam internetowych, serwisów społecznościowych, telefonu, wiadomości tekstowych (w tym SMS i MMS).
Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas materiałów marketingowych, możecie w dowolnym momencie zrezygnować wysyłając taką prośbę na adres mailowy: iodo@ilonnhotel.pl – Państwa prośba może być procedowana do 10 dni roboczych.


Modyfikacje Polityki Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym zmianom. Jeśli spółka wprowadzi istotne zmiany, opublikujemy łącze do aktualnej wersji na stronie głównej naszej strony internetowej. Data ostatniej aktualizacji znajduje się w adresie łącza oraz u góry strony, na której znajduje się niniejsza Polityka Prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej. Korzystanie jakichkolwiek naszych produktów i usług i/lub wyrażanie zgody na zaktualizowaną wersję polityki prywatności po nastąpieniu zmian, oznacza Państwa zgodę na obowiązującą w danym czasie aktualną wersję Polityki Prywatności.


Kontakt 


Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz sposobu, w jaki FFI Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe należy kierować na adres e-mail iodo@ilonnhotel.pl lub na adres: Hotel Ilonn ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań.


Aktualizacje Polityki prywatności dla FFI Sp. z o.o. 

Jak stwierdzono powyżej, niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym zmianom. Aby łatwiej można było prześledzić najważniejsze zmiany, będziemy dołączać historię zmian wprowadzonych do naszej Polityki Prywatności.